Kostnaden för att lägga ett nytt tak kan variera mycket beroende på olika faktorer:

 

  1. Storleken på taket: Ju större taket är, desto högre blir kostnaden.
  2. Valet av takmaterial: Olika takmaterial har olika priser. Till exempel är tegelpannor dyrare än plåt.
  3. Tillbehör: Extra tillbehör, såsom rännor, kan också påverka kostnaden.
  4. Eventuella försäkringskrav: Om du har en skada på taket som täcks av en försäkring kan det påverka kostnaden.

En ungefärlig riktlinje för kostnaden för att lägga ett nytt tak är mellan 1500 och 4000 kronor per 10 kvm, beroende på de faktorer som nämndes ovan. Det är alltid bäst att få en offert från en takläggare så att du kan få en exakt kostnadsberäkning. Takläggare i Stockholm